هایپر تحریر فرازمهر

هایپر تحریر فرازمهر


محصولات

قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )

0

از 0 نفر
قلم مو گواش ره آورد(rahavard ) سری 1375 شماره (00000 الی 22 )

قلم‌مو یا قلمو یکی از ابزارهای نقاشی یا رنگرزی است.قلم موی گرد قدیمی ترین شکل قلم موست. قلمو گرد در کشیدن اشکال تیز و دوست داشتنی به کار می آید و...مشاهده بیشتر

سایز:

نظری وجود ندارد

پشتیبانی آنلاین

نظری وجود ندارد

تحویل سریع

نظری وجود ندارد

تضمین کیفیت

قلم‌مو یا قلمو یکی از ابزارهای نقاشی یا رنگرزی است.قلم موی گرد قدیمی ترین شکل قلم موست. قلمو گرد در کشیدن اشکال تیز و دوست داشتنی به کار می آید و شما را قادر می سازد تا به وسیله ی آن جزئیات و خطوط باریک را بکشید. قلم‌موها از موی جانوران یا الیاف مصنوعی پلاستیکی ساخته می‌شوند. قلم موهای سرگرد رهاورد از الیاف مصنوعی ساخته شده و با موهای نرم ومرتب وتیز دارای کیفیت قابل مقبولی است . این قلم موها مناسب برای رنگ روغن ، آبرنگ ، رنگ اکرولیک ، ویترای ، گواش است.

محصولات مشابه

قلم مو زبان گربه ای خرم( Khorram) سری 575 شماره (6-8-10 )

قلم مو زبان گربه ای خرم( Khorram) سری 575 شماره (6-8-10 )

125,000
تومان